Σεπ
22

3ο Moving Frames Festival - Τελικό πρόγραμμα

Το 3ο MovingFrames (23-24 Σεπτεμβρίου 2011) επικεντρώνει τη δράση του σε ένα συγκεκριμένο χώρο της πόλης της Μυτιλήνης, για να εκφράσει μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν, τους προβληματισμούς που πηγάζουν από αυτόν. Επιλέξαμε την περιοχή των Λαδάδικων και μέσα από αυτή θα γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα διαπραγματεύεται το χώρο αυτό αλλά ταυτόχρονα θα ασχοληθεί και με ευρύτερες έννοιες που διαφαίνονται από αυτόν, όπως η έννοια της μετάβασης από ένα “ζωντανό” χώρο σε ένα εγκαταλελειμμένο.

 

Δεν επιδιώκουμε να εξευγενίσουμε το χώρο των Λαδάδικων στην περιοχή μας, ούτε να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία του και τη συμπεριφορά των κατοί­κων της. Ο ευρύτερος χώρος θα παραμείνει ώς έχει χωρίς να διαμορφωθεί για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ. Σκοπός είναι να αναδείξουμε την μετάβαση, τον εκκρεμή χαρακτήρα, ενδεικτικό άλλωστε της γενικότερης περιόδου, οικονομι­κής, πολιτιστικής, πολιτικής.

Ορισμένες αποθήκες θα αποτελέσουν χώρους για να ενταχτούν τα ψη­φιακά έργα όμως ταυτόχρονα θα χρησιμοποιήσουμε και τις εξωτερικές επι­φάνειες των κτηρίων ως καμβά. Τα στενά δρομάκια της περιοχής, οι γωνίες,οι προσόψεις θα αποτελέσουν το πεδίο για να εκφραστούν οι δημιουργοί μέσα από εικόνα, ήχο, βίντεο, διάδραση. Ο κύριος στόχος δεν είναι αντιμετώπιση του χώρου με μια λογική γκαλερί ή μουσείου αλλά ο ίδιος να αποτελέσει βάση για in situ έργα.

Το φετινό φεστιβάλ περιλαμβάνει προβολές video art, αφιέρωμα σε ιταλι­κό φεστιβάλ animation (View Fest Digital movie festival) και διαδραστικές οπτι­κοακουστικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Διαβάστε το δελτίου τύπου.

MovingFrames Digital Art festival
Lesvos, Greece
www.movingframes.gr
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000006250169

3ο Moving Frames Festival - Τελικό πρόγραμμα